PercoTop 1K Базово Покритие

PercoTop База е специално, индустриално базово покритие на база акрилни и полиестерни смоли. Лесна за използване база за потребители на микс машина PercoTop, които обичат да проектират свои собствени металически и слюдарски цветове и оценяват възможностите за бързо изсъхване и тониране. PercoTop Basecoat не е проектиран да се конкурира с нашите други базови покрития . Ето защо не предлагаме пълна гама от цветове, които да обслужват нуждите на клиента.

Виж повече детайли

Описание на продукта

ЦВЕТОВЕ

Цвят:
  • Промишлени и стандартни цветове.
   

 

ПОВЪРХНОСТИ

Подходящи повърхности:
  • Грундирани повърхности.
   
Подготовка на повърхността:
  • Почистете добре старата боя.
  • Шлайфайте на сухо с орбитален шлайф и прахосмукачка P320-P500.
  • Шлайфайте на мокро с шкурка P600-P800.
  • Преди по-нататъшно третиране внимателно почистете отново шлайфаните участъци, за да отстраните целия прах, остатъците от боя и други примеси.
   

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Разредител: CS601 PercoTop® Разредител 1K
CS600 PercoTop® Разредител Стандарт
   

Препоръчителна дебелина на сух филм:

15-30 µm

   

ПОЛАГАНЕ

Метод на полагане Вискозитет
DIN 4 mm, +20°C,
Разредител Дюза Налягане
bar
Брой слоеве
Гравитачно / Засмукващо 18 s 35-40% 1.3-1.4 mm 2.5-3.5 2
HVLP 18 s 35-40% 1.3-1.4 mm 2-2.5  2
Безвъздушно / Смесено 25-35 s 10-25% 0.23 mm 2-3 Въздух
ca.80-100
Материал
2
 Съд под налягане / Мембранна помпа 18 s 35-40% 1.2-1.3 mm 3.5-5 Въздух
0.5-2.0
Флуид
2
Електростатично Съгласно съветите на техническия представител

 


СЪХНЕНЕ

Въздушно при 20°C:

25 µm дебелина на сух филм

Сух прах : 5 минути

Сух на допир : 15 минути

Сух за сглобяване : 1 часа

   
Принудено съхнене:

Време на нагряване: 10 минути.

Време за съхнене : 10 минути.

Температура на съхнене : 40°C на обекта