CS803 PercoTop 2K MS Лак

CS803 PercoTop 2K MS Лак е лесно за полагане лаково покритие на база акрилни смоли, притежаващ висок гланц.

Виж повече детайли

Описание на продукта

 

 

ПОВЪРХНОСТИ

Подходящи повърхности:
 • Всички PercoTop бази и 2К покрития (с изключение на PercoTop® KH).
 • Други бази съгласно съветите на техническия представител.
   
Подготовка на повърхността:
 • Почистена от замърсители основа.
   

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Втвърдител:

CS710 PercoTop ® Втвърдител VHS бърз

CS711 PercoTop ® Втвърдител VHS Стандарт

CS712 PercoTop ® Втвърдител VHS Бавен

CS721 PercoTop втвърдител MS бърз

CS722 PercoTop втвърдител MS бавен

   
Разредител: CS610 PercoTop ® Разредител бърз
CS620 PercoTop ® Разредител стандарт
CS630 PercoTop® Разредител бавен
   
Съотношение на смесване:
 • 2:1 по обем и тегло с 

  CS721 PercoTop втвърдител MS бърз

  CS722 PercoTop втвърдител MS бавен

 • 4:1 по обем и тегло с 

  CS710 PercoTop ® Втвърдител VHS бърз

  CS711 PercoTop ® Втвърдител VHS Стандарт

  CS712 PercoTop ® Втвърдител VHS Бавен

   
Време за работа при 20°C:

3 часа с CS710 и CS721 

4-5 часа с CS711/CS712 и CS722 

 

   

Препоръчителна дебелина на сух филм:

 50-60 µm.

   

ПОЛАГАНЕ

Метод на полагане Вискозитет
DIN 4 mm, +20°C,
Разредител Дюза Налягане
bar
Брой слоеве
Гравитачно / Засмукващо 17-19 s

MS: 0-5%

VHS: 15-25%

1.3-1.4 mm 2.5-3 2
HVLP 17-19 s

MS: 0-5%

VHS: 15-25%

1.3-1.4 mm 2-2.5  2
Безвъздушно / Смесено 25-35 s

MS: 0-5%

VHS: 15-25%

0.23 mm 2-3 Въздух
ca.80-100
Флуид
2
 Съд под налягане / Мембранна помпа 17-19 s

MS: 0-5%

VHS: 15-25%

1-1.2 mm 2.5-3 Въздух
1-2
Флуид
2
Електростатично Съгласно съветите на техническия представител
Препоръчителна дебелина на сух филм 50-60 μm

 


СЪХНЕНЕ

Въздушно при 20°C:

60 µm дебелина на сух филм

Сух прах : 30-40 минути

Сух на допир : 3-4 часа

Сух за сглобяване : 16 часа

   
Принудено съхнене:

Време на нагряване: 5 -10 минути.

Време за съхнене : 20-30 минути.

Температура на съхнене : 60°C на обекта