PercoTop CS305 Уош Грунд - Не съдържащ цинков хромат

PercoTop® CS305 е киселинно втвърдяващ ецващ грунд на база поливинил бутирал (PVB) смола, разработен, за да осигури изключителна устойчивост на корозия. Има отлична адхезия дори при трудни повърхности като неръждаема стомана. Идеален е като предварителна обработка за широка гама от метали, от алуминий и стомана до поцинкована и сендзимирова горещо поцинкована стомана . CS305 изсъхва бързо и има добра покривност. Лесен за полагане с традиционно оборудване, включително електростатично.

Виж повече детайли

Описание на продукта

ПОВЪРХНОСТИ

Подходящи повърхности:
  • Алуминий и неполирана неръждаема стомана.
  • Смесени конструкции от различни материали, включително стомана, неръждаема стомана, алуминий и поцинкована стомана.
   
Подготовка на повърхността:

Почистена от замърсители основа.

   

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Втвърдител: CS709 PercoTop втвърдител
   

Съотношение на

смесване:

  • 1 : 1 по обем
   
Време за работа при 20°C:

8 часа

Веднъж смесен, материалът трябва да бъде положен в същия ден

   

 


 

ПОЛАГАНЕ

Метод на полагане Вискозитет
DIN 4 mm, +20°C,
Разредител Дюза Налягане
bar
Брой слоеве
Гравитачно / Засмукващо 15-16 s както е смесен 1.3-1.4 mm 2.5-3 2
HVLP 15-16 s както е смесен 1.3-1.4 mm 2-2.5  2
Безвъздушно / Смесено 15-16 s както е смесен 0.23 mm 2-3 въздух
ca.80-100
Флуид
1
 Съд под налягане / Мембранна помпа 15-16 s както е смесен 1-1.1 mm 2.5-3 Въздух
1-2
Флуид
2
Електростатично Съгласно съветите на техническия представител
Препоръчителна дебелина на сух филм 8 -12 μm

 


СЪХНЕНЕ

Въздушно при 20°C:

8-12 µm дебелина на сух филм

Сух за нанасяне на следващ слой :30 – 60 минути