PercoTop Кит CS160

PercoTop® Кит CS160 е висококачествен двукомпонентен  кит за малки площи на базата на ненаситени полиестерни смоли. Притежава хомогенни запълващи свойства и показва отлична шлайфаемост, включително и след инфрачервено сушене.

Виж повече детайли

Описание на продукта

ПОВЪРХНОСТИ

Подходящи повърхности:

Гола стомана и Алуминиеви листи,Поцинкована стомана

Почистен и шлайфан UP-GF, Шлайфани стари покрития

Втвърдили двукомпонентни грундове и филери

   
Подготовка на повърхността:

Почистена от замърсители основа.

За повърхности от UP-GF 

  • Елиминиране на всички следи от използвани химикали
  • Шлайфане
  • Почистване с  CS410 преди нанасяне на кита
   

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Втвърдител: CS760 PercoTop втвърдител
   

Съотношение на

смесване:

100:2-3 по тегло

   
Време за работа при 20°C:

2 - 4 минути

   

 


СЪХНЕНЕ

Въздушно при 20°C: 20 - 30 минути
   
Инфрачервено:

Средна вълна : 5 минути

Къса вълна: 3 минути (при 50% мощност)