PercoTop Шприц Кит CS161

PercoTop® Шприц Кит CS161 е двукомпонентен шприц кит, разработен за изглаждане на големи повърхности със средни до груби повърхностни дефекти. Лесен за нанасяне с пистолет и лесен за шлайфане.

Виж повече детайли

Описание на продукта

ПОВЪРХНОСТИ

Подходящи повърхности:
  • Почистен и шлайфан UP-GF(стъклопласт на база ненаситен полиестер).
  • Втвърдили двукомпонентни грундове и филери.
  • Площи обработени с други китове PercoTop® .
  • Шлайфани стари покрития.
   
Подготовка на повърхността:

Почистена от замърсители основа.

За повърхности от UP-GF 

  • Елиминиране на всички следи от използвани химикали
  • Шлайфане
  • Почистване с  CS410 преди нанасяне на кита
   

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Втвърдител: CS761 PercoTop втвърдител
   

Съотношение на

смесване:

  • 100:3.5 по тегло
  • 100:5 по обем
   
Време за работа при 20°C:

20 - 30 минути

   
Температура за реакция  Поне 15°C

 


 

ПОЛАГАНЕ

Метод на полагане Гравитачно захранване
Вискозитет DIN
4 mm, +20°C,
 както е смесен
Разредител  -
Дюза 2.0-2.5 mm
Налягане  2-3 bar
Брой слоеве 5

Препоръчителна дебелина на

сух филм 

5 слоя ще осигурят 500-600 µm.

(Възможна е дебелина до
1000 µm.)

 


СЪХНЕНЕ

Въздушно при 20°C: 2 часа
   
Принудено: Време за нагряване: 10-15 минути
Време за изсъхване: 30 минути
Температура на съхнене: 60 °C на обекта
   
Инфрачервено:

Средна вълна : 15-20 минути

Къса вълна: 10-12 минути (при 50% мощност)