Общи условия за ползване

Този уеб сайт е собственост и се поддържа от Техноконсулт Калчев РК ЕООД. Когато достъпвате www.technoconsultbg.com по какъвто и да било начин, в това число разглеждате уебсайта, използвате информацията и съдържанието, както и която и да било от услугите и материалите вие се съгласявате с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, моля не използвайте този уеб сайт.

1. Авторско право
Всички материали, поместени в настоящия уебсайт, включително текстове, снимки, изображения, софтуер и дизайн са защитени с авторски права. По-специално всякакви репродукции, адаптации, преводи, съхранение и обработка в други медии, включително съхранение или обработка по електронен път на целия или части от този уебсайт са забранени без изричното писмено съгласие на Техноконсулт Калчев РК ЕООД.

2. Уебсайтове на трети страни
а. На този уебсайт може да има връзки към други уебсайтове, които са собственост и се поддържат на трети страни и чието съдържание не е известно на Техноконсулт Калчев РК ЕООД. Техноконсулт Калчев РК ЕООД услеснява достъпа до тези уебсайтове и не носи никаква отговорност за съдържанието поместено на тях. Ние не носим отговорност за каквито и да е нарушения на законови разпоредби и нарушения на права на трети страни, направени от уебсайтове на трети страни.

b. За всички уебсайтове на трети страни, които може да намерите на нашия уебсайт отговорност носят единствено собствениците на съответните уеб сайтове.

c. Ние не носим отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, търговски марки и други права на интелектуалната собственост от уеб сайтове на трети страни, към които има връзки от настоящия уеб сайт.

d. В случай на поръчка или друга правна декларация по отношение на договор или друга транзакция се сключва единствено между потребителя и собственика на съответния уебсайт и при никакви обстоятелства Техноконсулт Калчев РК ЕООД не е страна в тези отношения. За повече информация, моля посетете условията за ползване на съответния уеб сайт.

е. Този отказ от отговорност е валиден за всички връзки показани на този уебсайт и съдържанието на уебсайтовете, към които водят тези връзки.

3. Политика за поверителност
Поверителността и сигурността на личните данни винаги е била от първостепенно значение за нас и искаме да се уверите че вашие данни се обработват по сигурен и законосъобразен начин. Ние ви гаранираме че няма да даваме достъп до вашите данни на трети страни без вашето изрично съгласие. Техноконсулт Калчев РК ЕООД събира два типа информация от посетителите на този уебсайт:

а. Информация за обратна връзка и информация за използване на уебсайта, от сесийни "бисквитки" и лог файлове на сървъра (нито бисквитките, нито лог файловете съдържат лична информация)

b. Лична информация, изпратена от вас, когато ни изпращате e-mail или когато въвеждате вашите данни във форма за обратна връзка на този уебсайт. Всеки път, когато предоставяте такава информация Техноконсулт Калчев РК ЕООД ще третира тази информация в съответствие с тази политика за защита на личните данни, действащото българско законодателство за защита на личните данни и най-добрите интернет практики.

4. Други
Тези общи условия се уреждат от действащото законодателство на Република България.